Fitillik

Kord veya fitilli kadife kumaşlar gibi hav yüzeyli kumaşlardan çözgü iplikleri çekilip alındığında onların düzgün uzunlukta hav iplikleri ile kaplı olduğu görülür Kord ve fitilli kadife gibi atkı havlı kumaşların havı her zaman kesilir.

Kord veya fitilli kadife kumaşlar gibi hav yüzeyli kumaşlardan çözgü iplikleri çekilip alındığında onların düzgün uzunlukta hav iplikleri ile kaplı olduğu görülür Kord ve fitilli kadife gibi atkı havlı kumaşların havı her zaman kesilir.

 Düz kadifede ise atkı iplikleri kısa uzunlukta hav iplikleri ile kaplanmıştır Hav tutunduğu ipliğe dikey konumdadır Dolayısıyla hav çözgü ipliğine bağlı ise, hav ipliğinin atkı olması gerekmektedir Veya bunun tersi olabilir Elbise, takım elbise, ev döşemesi vb’nde kullanılır.

  Düz kadife kumaş eldesi 3 aşamada gerçekleşir İki kumaş tabakası aynı anda çift hareketli mekikli dokuma tezgahında dokunur Kumaş dokuma tezgahını terk ederken dikey atkı iplikleri iki ayrı kumaş oluşturmak üzere ayrılırlar ve her biri dik havlı yüzeylere sahip olurlar Boylamasına çözgü iplikleri kadifenin dokunması işleminde havları oluştururlar ve son olarak, havlı kumaşın makastan geçirilmesiyle, havlar düz, pürüzsüz bir yüzey haline dönüştürülür.

  Orjinalinde kadife, ipekli çözgüden dokunmuş kısa sık çözgü havlı bir kumaş olarak üretilmiştir Şimdilerde ise bu terim kısmen ipek ve rayon ve kısmen de başka elyaftan veya tamamen başka ipliklerden yapılan kısa, sık çözgü havlı kumaşlar için kullanıldığı gibi, ayrım yapmadan bir atkı havlı kumaş olan velvetin içinde kullanılmaktadır

   Kadife kumaşlar iki grup iplik sisteminden meydana gelir:
 Zemin kumaşını oluşturan iplikler,
 Hav yüzeyini oluşturan iplikler